تبلیغات
نماز - استفتائات از محضر مقام معظم رهبری

آشنایی با نماز

استفتائات از محضر مقام معظم رهبری

نویسنده :عرفان عمارلو
تاریخ:دوشنبه 13 آذر 1391-03:25 ب.ظسؤال آیا نیمه شب شرعی بین غروب خورشید تا طلوع آفتاب است یا تا اذان صبح؟
پاسخ:نیمه شب، بنابر احتیاط واجب حدّ وسط بین غروب خورشید و طلوع فجر صادق (اذان صبح) می باشد.

سؤال. مراد از زوال چیست؟
پاسخ:نیمه روز را زوال می گویند، و روز از لحظه طلوع خورشید تا لحظه غروب آن به حساب می آید.

سؤال. وقت خواندن نماز عشاء تا چه زمانى است؟
پاسخ:آخر وقت نماز عشاء براى مختار نصف شب است، و اگر نخواند باید بنابر احتیاط واجب بعد از نیمه شب تا اذان صبح بدون نیت اداء و قضا آن را فوراً بجا آورد و اما براى مضطر به جهت خواب یا فراموشى تا طلوع فجر صادق امتداد دارد، و بنابر احتیاط واجب شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب كند نه تا اول آفتاب. و بنابر این نصف شب مى شود نصف این زمان.

سؤال. اگر کسی نماز مغرب و عشاء را تا نیمه شب شرعی نخوانده آیا از نیمه شب تا اذان صبح به نیت اداء باید بخواند یا قضاء؟
پاسخ:در صورتی که اضطراراً نماز مغرب و عشاء را قبل از نیمه شب نخوانده مثل اینکه خوابش برده و یا فراموش کرده، تا اذان صبح به نیت اداء بخواند، ولی در صورتی که عمداً آن را به تأخیر انداخته بنابر احتیاط واجب باید فوراً به انجام آن مبادرت نموده و آن را بدون نیّت اداء و قضاء بخواند.

سؤال. وقت فضیلت نماز صبح را بیان بفرمائید؟
پاسخ:وقت فضیلت نماز صبح از فجر صادق (اذان صبح) تا ظاهر شدن سرخی طرف مشرق است و در این وقت فضیلت، هرچه زودتر بخواند افضل است.

سؤال. وقت فضیلت نماز مغرب و عشاء چیست؟
پاسخ:وقت فضیلت نماز مغرب از اول مغرب است تا هنگامیکه سرخی طرف مغرب (شفق) از بین برود و وقت فضیلت نماز عشاء از زمانی است که سرخی طرف مغرب (شفق) از بین برود تا زمان ثلث اول شب و تعجیل در وقت فضیلت، افضل است.

سؤال. شخصى یقین داشته كه وقت نماز رسیده است، یا از راه معتبر، دخول وقت براى او ثابت شده و نماز خوانده، بعد فهمیده كه نمازش قبل از وقت بوده، آیا نماز او صحیح است؟
پاسخ:در فرض مذكور اگر تمام نمازش قبل از وقت بوده، نماز باطل بوده و اعاده آن واجب است، ولى اگر بداند در اثناء نماز او، وقت داخل شده، نماز او صحیح است اگرچه احتیاط مستحب آن است كه نمازش را اعاده كند. نماز مستحبی برای کسی که نماز قضای واجب به عهده دارد.

سؤال.اگر کسی نماز قضای واجب به گردن دارد می تواند نماز مستحبی بخواند؟
پاسخ:در صورتی که وقت نماز قضای واجب تنگ نباشد می تواند نماز مستحبی بخواند.

سؤال. اگر زن بفهمد که در حال نماز پوشش واجب را رعایت نکرده تکلیفش چیست؟
پاسخ:در صورتی که در حین نماز ملتفت شود که جائی از بدن او مثل مو یا گردن یا جاهای دیگری که پوشاندنش واجب است را نپوشانده بنابر احتیاط واجب نمازش را تمام نموده و اعاده کند، اما اگر بعد از نماز متوجه شود که در حین نماز از روی غفلت و نسیان، پوشش واجب خود را رعایت نکرده، نمازش صحیح است.

سؤال. آیا خانمها در هنگام نماز روى پا و كف پا را (مثلا در حال سجده یا تشهد) باید بپوشانند؟
پاسخ:پوشاندن روی پا تا مچ برای بانوان لازم نیست، ولی برای اینکه اطمینان کند که مقدار واجب را پوشانده است باید مقداری پایین تر از مچ ها را هم بپوشاند، و همچنین احتیاط مستحب این است که کف پاها را هم بپوشاند.

سؤال. آیا با لباسی كه در آن محتلم شده ایم میتوانیم نماز بخوانیم؟ آیا لباس نجس است یا نه؟
پاسخ:اگر آلوده به منى باشد ، نجس است و نماز در آن صحیح نیست .

سؤال. اگر با لباس چرمی که از کشورهای غیر اسلامی آمده نماز بخواند ولی شک داشته باشد که این چرم از جنس پوست حیوانات بوده یا از جنس مواد شیمیایی است آیا نمازش صحیح است؟
پاسخ:در فرض مذکور نماز خواندن در آن لباس مانعی ندارد.

سؤال. آیا مى توانیم جلوى قبر معصوم (علیه السلام) و ضریح ایشان نماز بخوانیم؟
پاسخ:در فرض مذكور در صورتى كه مستلزم هتك یا اسائه ادب شود جایز نیست و در صورتى هم كه مستلزم هتك و خلاف ادب نباشد بنابر احتیاط واجب ترك شود. و در صورتى كه فاصله زیادى تا قبر معصوم (علیهم السلام) داشته یا بین او و قبر معصوم (علیه السلام) چیزى قرار گرفته باشد كه سبب شود نماز او خلاف ادب به حساب نیاید، خواندن نماز جایز است ولى ضریح مقدس یا پرده روى آن حائل به حسب نمى آید.

سؤال. آیا نماز خواندن در هواپیما و قطار جایز است و در صورت جواز چگونه باید مراعات قبله را بنمائیم؟
پاسخ:نماز خواندن در اتومبیل و كشتى و ترن و مانند اینها، هنگامى كه ایستاده اند مانعى ندارد، اما در صورتى كه در حال حركت بوده به گونه اى كه مانع از آرامش بدن نمازگزار و انجام واجبات نماز اختیارى باشد صحیح نمى باشد، مگر اینكه به واسطه تنگى وقت یا جهت دیگر ناچار باشد در جایى كه چنین حركتى دارد مانند اتومبیل و كتشى و ترن نماز بخواند، و در این صورت به قدرى كه ممكن است باید آرامش بدن و قبله را رعایت نماید، و اگر آنها از قبله به طرف دیگر حركت كنند، به طرف قبله برگردد.

سؤال. اگر نماز واجب او به تأخیر افتاده و نمى داند كه قضا شده یا نه، به چه نیتى نماز را بخواند و اگر به نیت اداء خوانده و بعد بفهمد قضاء شده آیا نمازش صحیح است؟
پاسخ:در مفروض سؤال در صورتى كه نمى داند قضاء شده یا نه، باید بنا بگذارد بر اینكه هنوز وقت باقى است و لذا مى تواند نیت اداء نماید، و همچنین مى تواند نیت مافى الذمه كند، و اگر نماز را به نیت اداء بخواند و بعد بفهمد قضاء شده در صورتى كه به قصد امتثال امر واقعى خوانده صحیح است، و همچنین برعكس اگر به نیت قضاء خوانده و بعد بفهمد اداء بوده در صورتى كه به قصد امتثال امر واقعى خوانده صحیح است.

سؤال. اگر كسى عمداً تكبیرة الاحرام را تكرار كند آیا نمازش صحیح است؟
پاسخ:اگر تكرار سهوى باشد نماز صحیح است، و اگر عمدى باشد در صورتى كه علم به حكم شرعى داشته یا اینكه جاهل مقصر بوده (یعنى در جهل خود معذور نبوده) نماز او باطل است. و اما اگر جاهل قاصر بوده (یعنى در جهل خود معذور بوده) بطلان نماز بنابر احتیاط واجب است. و در فرض بطلان نماز به تكرار تكبیرة الاحرام، اگر مجدداً براى بار سوم تكبیرة الاحرام گفت مجدداً نماز بر پاشده و صحیح مى باشد.

سؤال. اگر کسی قنوت نماز را فراموش کرده و به رکوع برود آیا می تواند قضای آن را به جا آورد؟
پاسخ:اگر نماز گزار قنوت را فراموش کرده و پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید، مستحب است بایستد و بخواند، و اگر در رکوع یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند، و اگر در سجده یادش بیاید مستحب است بعد از سلام آن را قضا نماید.

سؤال. آیا می شود در نماز قنوت را به فارسی خواند؟
پاسخ:خواندن دعا به زبان فارسی در قنوت نماز واجب و نماز مستحبّی به نماز ضرری نمی زند و نماز صحیح است، امّا وظیفه قنوت انجام نشده و کفایت از دعای عربی نمی کند. البته باید دعا به صورت مناجات با خدا باشد .

سؤال. آیا هر سه سلامی که در تسلیم آمده واجب است؟
پاسخ:خیر، گفتن سلام اوّل (السلام علیک ایها النبیّ و رحمه الله و برکاته) مستحب است و در سلام نماز گفتن یکی از دو جمله «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» یا «السلام علیکم» کفایت می کند، و مستحب است که به جمله «السلام علیکم» جمله «و رحمه الله و برکاته» را اضافه نماید، و در صورتی که «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» را اوّل بگوید مستحب است که بعد از آن «السلام علیکم و رحمه الله و برکاته» را هم بگوید. 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo